homepage  Group Members
 
Group Members

Faculty

Prof. Dongyuan Zhao
dyzhao@fudan.edu.cn

Prof. Yonghui Deng
yhdeng@fudan.edu.cn


Prof. Fan Zhang
zhang_fan@fudan.edu.cn


Prof. Xiaomin Li
lixm@fudan.edu.cnProf. Yun Tang
yuntang@fudan.edu.cn


Prof. Dongliang Chao
chaod@fudan.edu.cn


Dr. Jinxiu Wang
jinxiuwang@fudan.edu.cnAssoc. Prof. Yupu Liu
12110220020@fudan.edu.cn
Postdoctor

Dr. Wenxing Wang
wangwenxing@fudan.edu.cn


Dr. Meiqi Gao
sxczgaomeiqi@163.com

Dr. Changyao Wang
14113010004@fudan.edu.cn


Dr. Yuanbo Tong
tyb9009@163.com  


              
              
              

Dr. Baixian Wang
1033988778@qq.com  


Dr. Ruizheng Zhao
zrz0530@126.com


Dr. Wanhai Zhou
zhouwh@fudan.edu.cn  

Dr. Tiancong Zhao
zhao_tc@fudan.edu.cn


Dr. Xinmiao Zhang
16110220090@fudan.edu.cn


Ph.D. Candidates

Hanxing Chen
16110220018@fudan.edu.cn


  Zhenzhen Guo
16110220020@fudan.edu.cn
              

              
              


              
              
              

              
              
              

              
              
              

              
              
              

              
              
              

              
              
              

              
              

              
M.S. Candidates
              
              
              

              

Zhengcheng Zhang
17210220064@fudan.edu.cn
              
              


              
版权所有 © The Zhao Group