News
 


Recent publications >>           


Precisely Designed Mesoscopic Titania for High-Volumetric-Density Pseudocapacitance
Kun Lan, Lu Liu, Jun-Ye Zhang, Ruicong Wang, Lianhai Zu, Zirui Lv, Qiulong Wei*, and Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 35, 14097–14105 >> Fulltext Link


General Synthesis of Ultrafine Monodispersed Hybrid Nanoparticles from Highly Stable Monomicelles
Zaiwang Zhao, Xiao Wang, Xinxin Jing, Yujuan Zhao, Kun Lan, Wei Zhang, Linlin Duan, Dingyi Guo, Changyao Wang, Liang Peng, Xingmiao Zhang, Zesheng An, Wei Li*, Zhihong Nie, Chunhai Fan, Dongyuan Zhao*
Adv. Mater., 2021, 33, 2100820 >> Fulltext Link


Inorganic-organic competitive coating strategy derived uniform hollow gradient-structured ferroferric oxide-carbon nanospheres for ultra-fast and long-term lithium-ion battery
Yuan Xia, Tiancong Zhao, Xiaohang Zhu, Yujuan Zhao, Haili He, Chin-Te Hung, Xingmiao Zhang, Yan Chen, Xinlei Tang, Jingxiu Wang, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Nat. Commun., 2021, 12, 2973>> Fulltext Link


Monodisperse Ultrahigh Nitrogen-Containing Mesoporous Carbon Nanospheres from Melamine-Formaldehyde Resin
Dingyi Guo, Yubin Fu, Fanxing Bu, Haichen Liang, Linlin Duan, Zaiwang Zhao, Changyao Wang, Ahmed Mohamed El‐Toni, Wei Li, Dongyuan Zhao*
Small Methods, 2021, 5, 2001137>> Fulltext Link


Programmable synthesis of radially gradient-structured mesoporous carbon nanospheres with tunable core-shell architectures
Liang Peng, Huarong Peng, Chin-Te Hung, Dingyi Guo, Linlin Duan, Bing Ma, Liangliang Liu, Wei Li*, Dongyuan Zhao
Chem, 2021, 7, 1020-1032>> Fulltext Link


Interfacial Assembly Directed Unique Mesoporous Architectures:From Symmetric to Asymmetric
Tiancong Zhao, Liang Chen, Runfeng Lin, Pengfei Zhang, Kun Lan, Wei Zhang, Xiaomin Li,* and Dongyuan Zhao*
Acc. Mater. Res., 2020 1, 100-114 >> Fulltext Link


Surface-Confined Winding Assembly of Mesoporous Nanorods
Tiancong Zhao, Xingmiao Zhang, Runfeng Lin, Liang Chen, Caixia Sun, Qiwen Chen, Chin-Te Hung, Qiaoyu Zhou, Kun Lan, Wenxing Wang, Zuyang He, Fan Zhang, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Xiaomin Li*, Dongyuan Zhao*
J. Am. Chem. Soc., 2020 142, 20359-20367 >> Fulltext Link


Stable Ti3+ defects in oriented mesoporous titania frameworks for efficient photocatalysis
Kun Lan, Ruicong Wang, Qiulong Wei, Yanxiang Wang, Anh Hong, Pingyun Feng*, Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2020 59, 17676-17683 >> Fulltext Link


Recent advances in synthesis of hierarchically mesoporous TiO2 materials for energy and environmental applications
Wei Zhang, Yong Tian, Haili He, Li Xu, Wei Li*, Dongyuan Zhao*
Nat. Sci. Rev., 2020 7, 1702-1725 >> Fulltext LinkSequential Chemistry Toward Core–Shell Structured Metal Sulfides as Stable and Highly Efficient Visible-Light Photocatalysts
Xingmiao Zhang, Haichen Liang, Haoze Li, Yuan Xia, Xiaohang Zhu, Liang Peng, Wei Zhang, Liangliang Liu, Tiancong Zhao, Changyao Wang, Zaiwang Zhao, Chin-Te Hung, Moustafa M. Zagho, Ahmed A. Elzatahry, Wei Li,* and Dongyuan Zhao*
Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 3287-3293>> Fulltext Link

版权所有 © 复旦大学赵东元课题组