homepage  Group Members  Former Members
 
Former Members



Postdoctor


















Dr. Haoguo Zhu


Prof. Dr. Qingyi Lu (right)
Nanjing University


Dr. Ningzhong Bao



































Dr. Jinxi Chen
Southeast University


Dr. Yunqi Tian
LiaoNing Normal University


Dr. Xuewu Yan



































Dr. Kai Liang
DongHua University


Dr. Ying Wan
Shanghai Normal University


Dr. Yonghui Deng
Fudan University



































Dr. Xiaohui Guo
Northwestern University


Dr. Jing Li
Tongji University


Dr. Yun Ling
Fudan University



































Dr. Jianwei Fan
Tongji University


Dr. Zhaoteng Xue


Dr. Haijun Yu



































Dr. Dengke Shen (right), M.S Lei Chen (left)


Dr. Lingzhi Wang
East China University Of Science And Technology


Dr. Manas Pal








































































































Ph. Doctor

















Prof. Dr. Chengzhong Yu
University of Queensland


Prof. Dr. Yaming Zhou
Fudan University


Prof. Dr. Feng Gao(left)
Nanjing University



































Dr. Shaodian Shen
Shanghai Institute of Technology


Dr. Zhicheng Liu
Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology


Dr. Jinyu Sun
Liaoning University



































Dr. Jie Fan
Zhejiang University


Dr. Bozhi Tian
University of Chicago


Dr. Zhengdong Zhang



































Dr. Haifeng Yang
AQSIQ


Dr. Dehong Chen
University of Melbourne


Dr. Fuqiang Zhang



































Dr. Yan Meng
Shanghai Advanced Research Institute


Dr. Ting Yu
DuPont


Dr. Yifeng Shi



































Dr. Ruili Liu
Shanghai Jiao Tong University


Dr. Yan Yan
AQSIQ


Dr. Zhenxia Chen
Fudan University



































Dr. Fan Zhang
Fudan University


Dr. Yan Huang
DOW


Dr. Huaqiang Cai
China Academy of Engineering Physics



































Dr. Chunfeng Xue
Taiyuan University of Technology


Dr. Yunpu Zhai
Zhengzhou  University


Dr. Renyuan Zhang
Tongji University



































Dr. Qiang Li


Dr. Lan She
Shanghai Second Military Medical University


Dr. Junyong Zhang



































Dr. Dong Gu
Max Planck Institute


Dr. Zhangxiong Wu
Suzhou University


Dr. Xufang Qian
Shanghai Jiao Tong University



































Dr. Lu Han


Dr. Bin Li
Nanyang Technological University


Dr. Dan Feng
DuPont

















Dr. Jinxiu Wang
Fudan University


Dr. Jianping Yang
Tongji University


Dr. Wei Teng
Tongji University



































Dr. Jing Wei
University of Monash


Dr. Yingying Lv
National University of Singapore


Dr. Yin Fang
Nanyang Technological University

















Dr. Wei Li
Fudan University


Dr. Zhenkun Sun
Universite du Quebec


Dr. Quan Shi



































Dr. Shanshan Feng
DOW


Dr. Yuhui Li
Fudan University


Dr. Junchen Chen



































Dr. Xiaomin Li
Fudan University


Dr. Biao Kong
Stanford University


Dr. Qin Yue



































Dr. Yong Wei


Dr.Wenjun Gao


Dr.Hongwei Zhu



































Dr. Yupu Liu


Dr.Chi Yao

              


































Lei Zhou
12110220005@fudan.edu.cn

              
































Master

















Haoyu Zhang


Qian Luo


Jinhua Zhu



































Jie Lei


Xiaoying Liu


Minjia Yuan



































Limin Wang


Zhen Li


Wanqing Shen



































Qingling Wu


Minjuan Song


Lin Shi



































Hao Wei


Min Si


Minghong Wang


































              
              


















版权所有 © The Zhao Group