Home  Group Members
 
Group Members

Faculty


Prof. Dongyuan Zhao
dyzhao@fudan.edu.cn

Prof. Yonghui Deng
yhdeng@fudan.edu.cn
Prof. Fan Zhang
zhang_fan@fudan.edu.cn


Dr. Xiaomin Li
lixm@fudan.edu.cn

Dr. Zhenxia Chen
zhxchen@fudan.edu.cn


Dr. Jinxiu Wang
jinxiuwang@fudan.edu.cnPostdoctor

Dr. Koushik Bhowmik
koushik@fudan.edu.cn
Dr. Liang Liu
liull@fudan.edu.cn
Dr. Baozhou Zhao
823184209@qq.com

Ph.D. Candidates


Yujuan Zhao
14110220043@fudan.edu.cn


Lei Zhou
12110220005@fudan.edu.cn
              
                            
              
                            
              
                            
              
                            
              


              
              
                            
              
                            
              
              M.S. Candidates              


版权所有 © The Zhao Group